SPOTKANE AUTORSKIE

Zapraszam na spotkanie autorskie w Rzeszowie. Pora nietypowa, środek dnia, ale może znajdziecie czas.
21 marca 2019 godz. 15.30
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 10 przy ul. Podchorążych 1